Recharging our batteries...

August 4, 2019

 

Sometimes I sit down to look at our planning for the upcoming 'quilting year' and I wonder how we are going to manage to do all that. I thought the same the year before, and the year before that and... but somehow every time we get it done. But before to throw ourselves into it again, we recharged our batteries, with some well deserved time to relax, some good wine and lots of French sunshine! 

 

Soms kijk ik op de planning voor het komende 'quiltjaar' en dan vraag ik me af hoe we het voor elkaar moeten krijgen om wat erop staat allemaal te doen. Ik dacht dat ook vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar dáárvoor,... en elke keer krijgen we het op de één of andere manier toch wel geregeld. Maar, voor we onszelf weer op het werk storten, hebben we eerst onze batterijen opgeladen, met wat welverdiende ontspanning, een goed glas wijn en heel veel Franse zon!

 

 

We always joke that this castle is our country residence. It's a bit windy, but hey, it's France: the sun is shining, we're not expecting any rain and a fresh breeze every now and then is just what you need when it's 40 degrees outside. And... of course, our personal flag is waving ;o)

 

We zeggen altijd voor de grap dat dit kasteel ons buitenverblijf is. Het is wat tochtig, maar hé, het is Frankrijk: de zon schijnt, we verwachten geen regen en een fris briesje zo nu en dan is precies wat je nodig hebt als het buiten 40 graden is. En... natuurlijk hangt onze eigen vlag te wapperen ;o)

 

 

 

 

 

 

 

We've been to the same place in the Provence for several years now. Boring, you might think, but for us it's the perfect way to relax. We don't feel obliged to visit things, because we have already seen most of it. We can sit down to enjoy the views whenever we want to, we can re-visit places we loved, we go cycling,... Actually, if you sum it up, we've been pretty active!

 

We zijn de afgelopen jaren al zo vaak naar deze plek in de Provence geweest. Saai, zou je misschien denken, maar voor is het de perfecte manier om te ontspannen. We hebben niet het gevoel dat we dingen Moeten doen, want het meeste hebben we al eens eerder gezien. We kunnen rustig gaan zitten en van het uitzicht genieten, waar en wanneer we maar willen, we kunnen plekjes die we mooi vonden opnieuw bezoeken, we gaan fietsen,... Eigenlijk, als je het zo bekijkt zijn we toch behoorlijk actief geweest!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrelongue, with it's church overlooking the village from a steep rock, has more cats than citizens I think! We made lots of furry friends, and if I could, I would definitely have taken some of them home ;o)

 

Pierrelongue, met zijn kerk die hoog vanaf de smalle rots over het dorpje uitkijkt, heeft wellicht meer katten dan inwoners! We hebben er veel flluffy vriendjes gemaakt en als ik kon had ik er zo een paar mee naar huis genomen ;o)

 

 

 

 

The Provence landscape is beautiful and the views we had while cycling were just stunning ! I'm still suffering some problems with my back, so uphill cycling (as well as cycling in the valley, with the mistral blowing us off our bikes) was quite a challenge. But when you arrive at the top, the views are breathtaking! Lavender fields, olive trees, vineyards, the snow covered mountain peaks in the distance... 

Once I'm on my bike, I don't stop untill I get where I want to go (I'm afraid once I go off, I won't continue again ;o)  ), so I never have many landscape pictures. I have some though from while we were driving and I urged Philippe to stop the car, LOL! and from cycling (which I took with my cell phone, you will notice the difference in color) which I love to share with you!

 

De Provence heeft zo'n mooi landschap en de uitzichten tijdens het fietsen zijn schitterend! Ik heb nog altijd problemen met mijn rug, dus bergop fietsen (net als in de vallei, waar de mistral goed zijn best deed om ons van de fiets te blazen) was best een uitdaging. Maar eenmaal boven zijn de uitzichten een ware beloning! Lavendelvelden, olijfbomen, wijngaarden, de met sneeuw bedekte bergtoppen in de verte,...

Eenmaal op de fiets stop ik niet voor ik ben aangekomen waar ik moet zijn (ik denk dat als ik afstap, ik niet meer wil opstappen ;o) ), dus ik maak nooit veel foto's van het landschap. Ik heb er een aantal gemaakt tijdens het autorijden, waarbij ik tegen Philippe riep 'stop, ik wil een foto maken!', en een paar tijdens het fietsen (met mijn gsm, je zal het kleurverschil zien), die ik graag met je wil delen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe did 3 tours on his own (I like to cycle but not that often and not that far), so I visited some towns, a museum (moulin a l'huile and savonnerie) and I got a glimpse inside a lavender distillery and a vinegar workshop. The smells are overwhelming but nice, and all the products are pure and natural. 

 

Philippe heeft ook 3 tochtjes in zijn eentje gedaan (ik fiets wel graag, maar niet zo vaak en ver als hij), dus bezocht ik wat dorpjes, een museum (moulin a l'huile en savonnerie) en kon ik een kijkje nemen in het productieproces van een lavendeldistilleerderij en een 'vinaigrerie' (wijnazijn-werkplaats). De geuren waren erg aanwezig, maar aangenaam en de producten zijn allemaal puur en natuurlijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I've taken hundreds of pictures and I could go on for hours to show them to you and to tell you all about what we saw, but I guess by now you have run out of tea or coffee, so I will keep it short and finish with some last ones. Have a wonderful day and next time, some more quilting stuff on my blog ;o)

 

Ik heb honderden foto's gemaakt en ik zou nog uren kunnen doorgaan om je alles te laten zien en vertellen, maar ik denk dat intussen je koffie of thee wel op is, dus zal ik het kort houden en nog een paar laatste foto's laten zien. Fijne dag en tot binnenkort. Dan weer wat quilterigs op mijn blog ;o)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archive
Please reload

Search tags
Follow us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

EQP Textiles

Hemeldonk 6

2275 Gierle

Belgium

info@elliesquiltplace.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2017 by EQP Textiles