A little trip to beautiful France...

June 20, 2019

 

Flashback Friday... The weeks are flying by and although I have already showed you my favorite quilts from 'Pour L'amour Du Fil', we saw more than just quilts that weekend ;o) So here's a little flashback to our visit to Nantes, St Malo and the breathtaking Mont Saint Michel.

 

'Flashback Friday'... De weken vliegen voorbij en mijn favoriete quilts van 'Pour L'amour Du Fil' heb ik al met jullie gedeeld, maar we hebben dat weekend nog meer dan alleen maar quilts gezien ;o) Daarom een kleine flashback naar onze bezoekje aan Nantes, St. Malo en de adembenemend mooie Mont Saint Michel.

 

 

 

I had never been to Nantes before and we had time for a little sight seeing in the evening. After having had A LOT of rain on the way to Bretagne, luckily the weather was better the next day. I didn't know Nantes was such a beautiful and vibrant city! We had too little time to visit everything we wanted to see, but well, that's a good reason to come back one day! ;o)

 

Ik was nog nooit eerder in Nantes geweest en we hadden niet heel veel tijd voor sight seeing. Gelukkig was het, nadat we op weg naar Bretagne HEEL VEEL regan hadden gehad, de volgende dag een stuk beter. Ik wist niet dat Nantes zo'n mooie, bruisende stad was! We hadden veel te weinig tijd om alles te zien wat we wilden zien, maar dat is een goede reden om nog eens terug te komen, toch? ;o)

 

 

 

I had never been to Bretagne before so we decided to extend our stay with a day and visit St. Malo. This port just breaths history: from overseas adventures and piracy to a bombing in 1944. The walled city is beautiful and the views over the fortified islands and the sea are just stunning. We took a walk on the city wall first, enjoyed the fresh sea 'breeze' (which turned into a storm not much later), and tried to be the first to see a pirate ship in the distance ;o)

 

Aangezien ik nog nooit eerder in Bretagne was geweest, besloten we ons reisje met een dag te verlengen en St. Malo te bezoeken. Dit havenstadje ademt geschiedenis: van overzeese avonturen en piraterij tot een zwaar bombardement in 1944. De ommuurde stad is wondermooi en de uitzichten over de zee en de met forten versterkte eilanden zijn prachtig. We wandelden heerlijk over de stadsmuur, genietend van een zee'briesje' (dat later een flinke storm werd) en probeerden als eerste een piratenschip te spotten ;o)

 

 

 

 

 

 

Inside the town, the houses are all build from local stone, with slate roofs, dormer windows in all shapes and sizes and lots of chimneys. There was something beautiful around every corner. 

 

De huizen in de stad zijn allemaal gebouwd in lokale steen, met leistenen daken, dakkappelletjes in alle soorten en maten en heel veel schoorstenen. Er was achter elke hoek wel weer iets anders moois te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We have a Dutch saying that says 'with you I can visit a place only one time', which is very appropriate for Philippe and me, because in our short stay here, we managed to get kicked out of a wedding (in our defence, it wasn't very clear that the castle was closed for the public that day) and we were greeted by the mayor with a handshake and a little word of welcome, LOL!

 

En het gezegde 'met ons kun je maar één keer ergens komen' was zeker weer van toepassing op Philippe en mij, want tijdens ons korte bezoekje hebben we het weer voor elkaar gekregen om buitengegooid te worden op een bruiloft (in onze verdediging: het was niet erg duidelijk dat het kasteel die dag gesloten was voor publiek) en werden we hartelijk welkom geheten door de burgemeester die ons een hand kwam schudden, LOL!

 

 

 

 

 

The weather changed when we walked to one of the fortified islands (you can reach them by foot, depending on the tides), but the wind and rain couldn't spoil the fun!

 

Het weer sloeg om toen we naar een van de eilandjes wandelden (bij laag water kun je er te voet naartoe), maar de wind en de regen konden de pret niet drukken!

 

 

 

 

And just as quickly as it started to rain, the sun appeared again, giving us the opportunity to explore the rocky coastline a little bit more.

 

En even snel als het was beginnen regenen, kwam de zon weer tevoorschijn, waardoor we de rotsachtige kustlijn verder konden verkennen.

 

 

 

 

On our way home, we stopped at the famous Mont Saint Michel. I can't describe how beautiful this is. I could just sit and watch it for hours. We decided not to take the shuttle, but to walk and take in the beauty of both the island and the surrounding nature.

 

Op weg naar huis zijn we gestopt bij de alombekende Mont Saint Michel. Ik vind niet de juiste woorden om te omschrijven hoe mooi deze plaats is. Ik zou er uren naar kunnen kijken. We besloten om de shuttle links te laten liggen en te voet naar het eiland te gaan. Zo konden we écht genieten van het prachtige eiland en de omringende natuur.

 

 

 

 

 

 

The little town was lovely, but very touristic with one souvenir shop after the other, offering plastic unicorns, knight's armor and cookies. The main street reminded me of Diagon Alley, only without magic wands and 'Bertie Bott's Every Flavour Beans' ;o)

 

Het dorpje op de rots was schattig, maar erg toeristisch met de ene souvenirwinkel na de andere. Je vond er vanalles, van eenhoorns tot harnassen en koekjes. De hoofdstraat deed me denken aan de Wegisweg, maar dan zonder toverstokken en 'smekkies in alle smaken' ;o)

 

 

 

 

I much more prefered the views over the bay: just plain sand, as far as you could see. During high tide, almost all of these plains will be covered with water again. 

But... all good things come to an end. After a good meal (pre-salted lamb and some apple cider) we headed back home. I'm happy you joined me on this little trip :o)

 

Ik genoot meer van het uitzicht over de baai: zandvlaktes, zover je kon kijken. Bij hoog water lopen deze vlaktes helemaal onder.

Maar... aan alle fijne dingen komt een einde, dus ook aan ons reisje. Na een heerlijke maaltijd (agneau de pré-salé en een grote kop cider) gingen we weer op huis aan. Leuk dat je mee was tijdens dit reisje :o)

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archive
Please reload

Search tags
Follow us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

EQP Textiles

Hemeldonk 6

2275 Gierle

Belgium

info@elliesquiltplace.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2017 by EQP Textiles