Pour l'Amour du Fil...

May 11, 2019

 

I can't believe it has already been 2 weeks since our visit to France... Time flies when you're having fun, right? I have been quilting and designing and teaching, and I have so many things I want to show you, but... for the moment, they are still Top Secret! 

So instead of showing my own work, I want to take you on a little trip to Nantes today, and enjoy the beautiful quilts at 'Pour l'Amour du Fil' with me!

 

Ik kan haast niet geloven dat het alweer twee weken geleden is dat we naar Frankrijk gingen... Time flies when you're having fun, nietwaar? Ik ben druk geweest met quilten, ontwerpen en lesgeven en ik heb zoveel dingen die ik je graag zou laten zien, maar... die zijn nog even Top Secret!

Dus in plaats van iets van mezelf te laten zien, wil ik je vandaag meenemen op een uitstapje naar Nantes, om te genieten van de mooie quilts die te zien waren op 'Pour l'Amour du Fil'.

 

 

 

The quilts shown above are from the 'Best of Quiltcon 2019' exhibition. Although not something I would make myself, I did love many of the quilts, not only because of the bright colors, but also the traditional influences which could be clearly found in these quilts. 

 

De quilts hierboven zijn van de 'Best of Quiltcon 2019' tentoonstelling. Ondanks dat ik niet snel zelf iets in deze stijl zou maken vond ik de quitls wel heel mooi. Niet alleen vanwege de sprekende, heldere kleuren, maar ook vanwege de traditionele invloeden die je duidelijk wel in deze quilts terugzag.

 

 

 

 

 

 

The antique Log Cabin and Crazy Quilts from the collection of Charles-Edouard de Broin were in big contrast to the bright quilts from Quiltcon, but also very nice to see and just like the modern ones, a great source of inspiration!

 

De antieke Log Cabin en Crazy Quilts van de collectie van Charles-Edouard de Broin waren dan weer helemaal het tegenovergestelde van de Quiltcon quilts, maar ook heel mooi en net als de moderne quilts een bron van inspiratie!

 

 

 

And again a completely different exhibition: 'Plaids Nomade' by Dijanne Cevaal. Even after having seen so many shows and quilts already, it keeps amazing me how many different things can be made from, so to speak,  'the same piece' of fabric. Don't you agree?

 

En opnieuw iets helemaal anders: 'Plaids Nomade' van Dijanne Cevaal. Ik heb intussen al veel quilts en quiltshows gezien, maar het blijft me verbazen hoeveel verschillende dingen je kunt maken met 'hetzelfde stukje stof', toch?

 

 

  

 

 

 

Next: the 'antique' quilts from the Secret Sewing Sisters. Inspired by the antique quilts from Jane Lury's collection 'Labors of Love', these women made beautiful reproduction quilts.

 

Op naar de 'antieke' quilts van de Secret Sewing Sisters. Geïnspireerd door de antieke quilts uit de 'Labors of Love' collectie van Jane Lury hebben deze vrouwen prachtige reproductiequilts gemaakt.

 

 

 

 

 

Unfortunately, because of the bright spots and the orange walls, the colors in the pictures do not do justice to these quilts, but I can tell you, they were beautiful! Kathy Doughty is such a lovely woman and she has this wonderful way to combine traditional with popping fabrics. Oh, and I love her big stitch quilting!

 

Helaas, door de felle lampen en de oranje muur, doen de kleuren op de foto's de quilts geen eer aan, maar ik kan je wel vertellen dat ze prachtig waren! Deze quilts zijn gemaakt door Kathy Doughty, een heel vriendelijke vrouw die op een magnifieke manier het traditionele weet te combineren met spetterende kleuren. Oh, en ik vind haar 'big stitch quilting' super leuk!

 

 

 

 

 

 

Honoustly? I don't think I would have the patience to add So Many embroidery stitches to my quilts... But Cécile Fanconie's work was a real pleasure to the eye! 

 

Eerlijk? Ik denk niet dat ik genoeg geduld heb om Zo Veel borduursteekjes te maken in mijn quilts... maar Cécile Fanconie's werk was wel prachtig om te zien!

 

  

 

 

As was Rachaeldaisy's work! Origami quilt blocks and a quirky use of fabrics and prints describes this exhibition best. And Yay! I spotted the little kitty in the quilt ;o)

 

En dan was er Rachaeldaisy's werk! Origami quilt blokken en een grappig stofgebruik denk ik dat het beste haar tentoonstelling beschrijven. En Yay! Ik heb de poezel in de quilt gevonden ;o)

 

 

 

 

I really enjoyed Reiko Kato's show. My fingers got itchy, because this really makes you want to pick up fabric and thread, but unfortunately, I had worked so hard during our drive to Nantes, that I had already finished all the blocks I prepared... Oops! Lesson learned: next time I'll bring twice as much work ;o)

 

Ik heb erg genoten van Reiko Kato's tentoonstelling. Mijn vingers gingen ervan jeuken, want door dit te zien wil je echt direct aan de slag! Maar helaas, ik had op de heenweg naar Nantes zo hard gewerkt dat alle blokken die ik voorbereid had al klaar waren... Oops! Lesje geleerd: volgende keer neem ik twee keer zoveel mee ;o)

 

 

 

 

 

Vicky Hodge's quilts were definately among my favorites: the traditional blocks, the warm colors of the fabrics and... they all have a patched front AND back!!! They were amazing!

 

Vicky Hodges quilts waren absoluut bij mijn favorieten: de traditionele blokken, de warme kleuren van de stoffen en... ze hebben allemaal een gepatchte voor- EN achterkant!!! Prachtig!

 

 

 

 

And finally some of the lovely quilts from Susan Smith, in what I call 'sweet little girl colors': soft pinks, blues, greys and greens.

 

En tot slot de quilts van Susan Smith, in wat ik altijd 'lieve-kleine-meisjeskleuren' noem: zachtroze, blauw, grijs en groen.

 

 

Now I have much more to show you from our little trip to France, but that will be for next time! ;o) Bye!

 

Ik heb nog veel meer te vertellen over ons reisje naar Frankrijk, maar dat is voor een volgende keer! ;o) Daag!

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archive
Please reload

Search tags
Follow us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

EQP Textiles

Hemeldonk 6

2275 Gierle

Belgium

info@elliesquiltplace.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2017 by EQP Textiles