About fabric, Romans and a little angel...

April 4, 2019

 

When you speak of Cologne, you probably think about the beautiful cathedral or Kölner Dom, the impressive Hohenzollern bridge and cruises on the river Rhine.

Sure, these things are beautiful, and just like every tourist, I love to visit them. But when I hear the name of the city, something else comes to mind immediately...

 

Wanneer je het over Keulen hebt, denk je waarschijnlijk aan de prachtige Dom, de imposante Hohenzollernbrug and rondvaarten op de Rijn. 

Ik ben het er helemaal mee eens: dat is allemaal prachtig en net als elke toerist ga ik daar graag naartoe. Maar is al ik de naam 'Keulen' hoor vallen, dan denk ik toch aan iets anders...

 

 

Imagine: lots of fabric, yarn, threads and much more to fall in love with... What am I talking about? The H+H of course! Europe's biggest professional crafts fair is a huge source of inspiration when it comes to patchwork, knitting, crochet, sewing and much more. Visiting it became a yearly tradition for us and of course, we would't dare to travel without our little reporter, Angelina!

 

Beeld je in: gigantisch veel stoffen, wolletjes, draden en nog zoveel meer moois om verliefd op te worden... Waar ik het over heb? De H+H natuurlijk! Europa's grootste professionele handwerkbeurs is een enorme bron van inspiratie voor patchwork, breien, haken, naaien en nog zoveel meer. Een bezoekje is voor ons intussen een jaarlijkse traditie geworden en natuurlijk vertrekken we niet zonder onze kleine reporter, Angelina!

 

 

 

Of course Angelina wanted to take a picture at the Zweigart booth, where our EQP fabrics were displayed along with the beautiful quilt Christina Albrecht made with our Past & Present and Modern Traditions fabrics. Zweigart distributes our fabric collections in Germany, France, Switzerland and Austria and it is always a pleasure to catch up with them and to meet the sales reps that go out with our fabrics to visit all the shops!

 

Uiteraard wilde Angelina graag op de foto in de stand van Zweigart, waar onze EQP stoffen te bewonderen waren, samen met de prachtige quilt die Christina Albrecht heeft gemaakt met onze collecties Past & Present en Modern Traditions. Zweigart verdeeld onze stoffen in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk en het was fijn even bij te babbelen met hen en om de vertegenwoordigers die met onze stoffen de baan op gaan, te ontmoeten!

 

 

And if you own a shop located in Spain, make sure to contact Mónica and her team at Bordelay. They did a great job selling our Remembering Tomorrow fabrics last year, and they will be presenting you our upcoming collection 'Contemporary Classics' soon! Mónica even brought us in contact with a designer for the new promotional project with this collection.

 

De Spaanse winkels, op hun beurt, kunnen dan weer terecht bij Mónica en haar team van Bordelay. Ze hebben heel Spanje enthousiast gemaakt voor onze Remembering Tomorrow stoffen en gaan binnenkort met de nieuwe collectie 'Contemporary Classics' op pad! Mónica heeft ons zelfs in contact gebracht met een ontwerpster voor het nieuwe gratis project dat we met deze collectie willen organiseren.

 

 

We had many more meatings and lovely reunions and our little reporter kind of forgot to take pictures... ;o) But I can assure you we had a wonderful day, with lots of new ideas, opportunities and much more to come!

 

We hadden nog veel meer afspraken en fijne weerziens en onze kleine reporter is in alle drukte vergeten om foto's te maken... ;o) Maar ik kan je verzekeren dat het een aangename en productieve dag was, met veel nieuwe ideeën, mogelijkheden en nog veel meer!

 

 

 

After a good night of sleep and a delicious breakfast (I think I gained at least 4 kilos!), we thought we deserved a day off. Having visited the city many times before, we decided not to take a tour or climb the cathedral's tower again, but to visit the Roman museum. Unfortunately it was closed, due to renovation works. Angelina was a bit disappointed, because she was hoping to meet a real Roman, so we jumped in our car and headed for Tongeren. 

 

Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt (ik ben minstens 4 kilo aangekomen!), dachten we dat we na al dat (net)werken wel een dagje vrij verdiend hadden. De stad hadden we al verschillende keren bezocht, dus kozen we ervoor om niet nog eens een rondwandeling te doen of de toren van de Dom te beklimmen, maar om het Romeins museum te bezoeken. Helaas was dit gesloten wegens renovatiewerken. Angelina was teleurgesteld, want ze had zo hard gehoopt een echte Romein te zien, dus sprongen we in de auto en ging de reis richting Tongeren.

 

 

It was about a 1,5 hour drive to Tongeren, so I used the time well and made some stitches! Scrap quilts are just perfect to work on in the car, because you don't need to be afraid that pieces get mixed up. After all, it is the scrappy effect of randomly picked fabrics that I love so much and which gives my quilts such a warm and appealing look. 

 

Het was een rit van ongeveer 1.5 uur, dus heb ik die tijd goed benut door wat steekjes te zetten! Scrap quilts zijn ideaal om in de auto aan te werken, want je moet niet bang zijn dat je de verschillende lapjes en kleuren op een verkeerde plaats gebruikt. Immers, het is juist dat scrappy effect van willekeurig gekozen en geplaatste stofjes waar ik van hou en wat mijn quilts zo'n warme, aangename uitstraling geeft.

 

 

Despite a cold wind, it was a perfect day to enjoy the Spring sunshine a little bit before we went to the museum. Eventhough normally I'm always busy and can't keep my hands still, I do like to just sit down and enjoy a cup of tea on a terrace, while looking at the people passing by, the surrounding buildings and birds eating cookie crumbs :o)

 

Ondanks een fris windje hebben we genoten van een heerlijke, zonnige lentedag, voor we naar het museum gingen. Normaal ben ik altijd bezig met iets en kan ik mijn handen niet stil houden, maar ik kan er ook echt van genieten om even onderuit te zakken op een terrasje, met een kop thee erbij, en te kijken naar de mensen die voorbij komen, de gebouwen rondom en de vogels die om het snelst proberen de gevallen koekkruimeltjes te bemachtigen :o)

 

 

Angelina had the time of her life at the museum. So many interesting things to see and learn about Gauls and Romans! But I think taking a pictures with a handsome Roman soldier was the highlight of her day ;o) 

And while she reminisces on the weekend, I have to get back to work again and catch up with everything that came in while we were away. Have a wonderful day and make sure to get back with us soon for an update on our upcoming fabric collection and lots of other new stuff!

 

Angelina had de tijd van haar leven in het museum. Zoveel interessante dingen te zien en te leren over de Galliërs en de Romeinen! Maar een foto met een echte, knappe Romeinse soldaat was toch wel het hoogtepunt van haar dag ;o)

En terwijl zij lekker nageniet van het weekend, ben ik alweer druk aan het werk om alles bij te werken wat er is binnengekomen terwijl we weg waren. Ik wens je een fijne dag en vergeet niet snel terug te komen voor een update over onze aankomende nieuwe stoffencollectie en veel meer nieuwe plannen!

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archive
Please reload

Search tags
Follow us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

EQP Textiles

Hemeldonk 6

2275 Gierle

Belgium

info@elliesquiltplace.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2017 by EQP Textiles