A wonderful day and lots of inspiration!

January 27, 2019

 

Why do we love grey, rainy days? Indeed, because they are perfect for quilting! And if you are lacking either ideas or fabric, De Potterije sure is the place to be. With bags full of my quilts and patterns, I joined them for the Open Door Days yesterday.  My view all day was filled with many, many, many quilts and fabrics so I really want to share this with you!

 

Waarom houden wij van grijze regendagen? Juist, omdat dat perfect quiltweer is! En moest je een gebrek hebben aan inspiratie of stoffen, dan is De Potterije 'the place to be'. Met tassen vol met mijn quilts en patronen, schoof ik daar gisteren aan voor de Open Dagen. Mijn zicht gedurende de hele dag was vol, vol, vol met quilts en stoffen dus uiteraard deel ik dit met veel plezier met jullie!

 

Of course, I also did my part in filling the place. Besides some new quilts (the original Funky Flowers QAL and my Winter Bouquet), I brought some all time favorites, like the Switch! and Carousel. For the Carousel, we will organise a class, March 16 at De Potterije. There are only 3 more sports available so make sure to reserve yours in time!

 

Uiteraard deed ik ook mijn deel in het vullen van de ruimte. Naast een aantal nieuwe quilts (de originele Funky Flowers QAL en mijn Winter Bouquet), had ik ook een aantal 'all time favorites' bij, zoals mijn Switch! en Carousel. Op 16 maart geef ik overigens les in deze Carousel quilt bij De Potterije. Er zijn nog 3 plaatsjes vrij, dus als je graag meedoet, reserveer dan zeker op tijd jouw plaatsje!

 

 

 

Besides the shop, Dirk and Marleen also opened the doors to their house, where every corner was filled with eye candy.

Downstairs Monique De Canne demonstrated machine quilting and displayed some of her beautiful quilts...

 

Niet alleen de winkel was open. Dirk en Marleen hadden ook de deuren naar hun huis open gezet, waar werkelijk elk hoekje een lust voor het oog was.

Beneden demonstreerde Monique De Canne machinequilten en waren er verschillende van haar prachtige quilts te zien...

 

 

... while upstairs you could get inspired by the lovely dolls and quilts that Katie from De Lander brought.

 

... terwijl je boven kon genieten van alle leuke poppen en quilts die Katie van De Lander had meegenomen.

 

 

 

In the front rooms at the first floor of this lovely old city house, Griet showed how to work with quilt stamps and plastic templates and Edith helped everyone in the 'sales' room. 

 

In de voorste bovenkamers van deze prachtige oude stadswoning, liet Griet zien hoe je de verschillende quiltstempels en -malletjes gebruikt en hielp Edith iedereen verder in de 'sales' kamer. 

 

 

 

 

It was nice to meet with visitors and friends again and to see their beautiful work! Like these quilts from Viv. She is making the Funky Flowers quilt and the Carousel in beautiful shades of blue with green and copper accents. And her friend did a wonderful job on this Switch! using hexagon flowers in the border instead of the appliquéd ones. 

 

Het was leuk om klanten en vrienden terug te zien en om ook hun prachtige werk te bewonderen! Zoals deze quilts van Viv. Zij maakt de Funky Flowers en de Carousel in prachtige blauwtinten met hier en daar groene en koperkleurige accenten. En haar quiltvriendin is klaar om haar Switch! door te quilten. Ze drukte haar eigen stempel op de quilt, met een rand van hexagonbloemen in plaats van de geappliceerde.

 

 

 

I could go on for hours about all the lovely things I've seen, but I have so many ideas, that I will say 'bye' for now and start turning this inspiration into new designs! 


Happy quilting!

 

Ik zou nog wel een uur kunnen vertellen over al het moois dat er te zien was, maar ik heb zoveel inspiratie opgedaan dat ik nu even afscheid neem van jullie en het blog verruil voor potlood, papier en lapjes om al die ideeën in projectjes om te zetten!

 

Veel quiltplezier!

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archive
Please reload

Search tags
Follow us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

EQP Textiles

Hemeldonk 6

2275 Gierle

Belgium

info@elliesquiltplace.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2017 by EQP Textiles