Remembering Tomorrow - the story behind the collection...

October 7, 2018

 

It's such a pleasure, going to the quilt shop and finding so many beautiful fabrics. Organised by color or collection, it's not always easy to choose, because somehow it looks like they are all calling your name, "pick me, pick me!". This fabric would match the project you're currently working on and that fabric is so beautiful, it's just 'nice to have'...

 

Het is zo'n genot, naar de quiltwinkel gaan en daar de ene na de andere rol prachtige stof aantreffen. Mooi gesorteerd of kleur of per collectie is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken, want ze roepen immers allemaal "kies mij, kies mij!". Dit lapje hier zou mooi passen bij het project waar je net aan bezig bent, en dat lapje daar, dat is wel een hele mooie, gewoon voor de heb...

 

 

Besides the colors and prints of the fabrics, I'm always interested in the names of the different collections. They're useful to "label them" and also a name sounds nicer than a boring order number (which is also necesary of course, but it sounds so much less attractive!), but most of all they represent the meaning of the collection: the ideas the designer had wen (s)he draw the first sketches and choose the colors. 

 

Wat mij naast de kleuren en motieven op de stoffen ook altijd aanspreekt zijn de namen van de verschillende collecties. Ze zijn namelijk niet alleen handig "om het beestje een naam te geven" en leuker dan een saai bestelnummer (wat ook nodig is natuurlijk, maar wat veel minder gezellig klinkt), ze geven vooral de gedachte achter de collectie mee, de ideeën die de ontwerp(st)er had toen zij de eerst lijnen op papier zette en de kleuren voor de stoffen uitkoos.

 

 

That's why I think very carefully before to choose a name for my collections, including our newest, "Remembering Tomorrow". At first sight, this name might sound a little contradictory, but let's start at the beginnning...

 

Daarom denk ik ook altijd goed na over de naam voor mijn collecties, dus ook voor onze nieuwste collectie "Remembering Tomorrow". Op het eerste zicht lijkt het misschien een vreemde naam, een beetje tegenstrijdig, maar ik neem je even mee terug naar het begin...

 

 When we first started designing fabrics, we would love to let them reflect the EQP style. Take a look at our quilts. Not often they contain dark, classic fabrics, but neither do I use fabrics with bright pink flamingo's or cactuses. Even though I like to see both, for my own quilts, I prefer to start from the more traditional and give it my own, contemporary twist. It's the mix between the traditional and the more modern (often in color, but also in prints) that we want to add to our fabrics.

 

Toen wij begonnen met stoffen ontwerpen, wilden we die natuurlijk graag de echte EQP sfeer meegeven. Kijk maar eens goed naar onze quilts. Daarin zie je over het algemeen geen hele donkere, klassieke stoffen, maar ook geen felroze flamingo's of cactussen. Nee, ik vind het allebei mooi en leuk om te zien, maar persoonlijk, voor mijn eigen quilts, vind ik het leuk om te vertrekken vanuit het traditionele, en daar dan een frisse, eigentijdse draai aan te geven. Juist die mix tussen enerzijds het klassieke en anderzijds het modernere (vaak in kleur, maar ook in motiefjes) is hetgeen dat we in onze stoffen willen combineren.

 

 

And though I find it hard to choose names for my quilts, the ideas for the fabric collections come more easily. The first collection is called "Past & Present" and the second "Modern Traditions". The meanings of those are clear, no? A little bit tradition and something new, together in one name. But where does the third name, "Remembering Tomorrow" come from?

 

En hoewel ik het meestal moeilijk vind om een naam te bedenken voor mijn quilts, komen de ideeën voor de namen van de stoffencollecties praktisch vanzelf. De eerste collectie heet "Past & Present" en de tweede "Modern Traditions". Deze zijn redelijk duidelijk, toch? Een stukje traditie en iets nieuws, samen in één naam. Maar waar komt dan die derde naam "Remembering Tomorrow" vandaan?

 

 

It was a piece of fabric from an antique quilt block that inspired me for this collection. An antique block of which I know nothing. Not who made it, not exactly where or when it is made,...

But knowing nothing about it, doesn't mean it doesn't have a story. Because often we start a quilt, just because we like the pattern or are in love with the fabrics, but the memories that we add to this quilt are created during the making of it. Many of those things are unknown to us at the moment we start cutting and sewing. The things that will happen along the way, that we still need to experience, will create memories later. 

 

Het was een stofje uit een antiek quiltblok dat mij inspireerde voor deze collectie. Een antiek blok, waarvan ik verder niets weet. Niet door wie het gemaakt is, niet precies waar of wanneer het genaaid is,... 

Maar hoewel ik er niets over weet, wil dat natuurlijk niet zeggen dat er geen verhaal achter dit blok zit. Want is het niet zo dat we heel vaak aan een quilt beginnen, gewoon omdat het patroon ons aanspreekt of omdat we helemaal verliefd zijn op de stoffen, maar dat de herinneringen die we in deze quilt verwerken vaak gaandeweg, tijdens het maakproces, ontstaan? Veel dingen die we "in de quilt naaien" weten we nog niet voordat we eraan beginnen. Die gebeurtenissen die leiden tot herinneringen die nog meegemaakt moeten worden.

 

 

And that's exactly what "Remembering Tomorrow" is about: using today's fabrics to capture memories of things that we will experience tomorrow, next week or in 2 years. Today, those things belong to the future, but by the time the quilt is finished, they will be memories. During the making of the quilt we laugh and maybe cry, but it will be a precious quilt that reminds us of moments we treasure.

 

En dat is nu precies wat "Remembering Tomorrow" wil zeggen: we gaan aan de slag met stoffen van vandaag en de gebeurtenissen die morgen, volgende week of over 2 jaar zullen plaatsvinden, zullen in combinatie met de stoffen, allemaal deel uit gaan maken van de quilt. Kortom, vandaag zijn deze dingen nog toekomst, maar op het moment dat de quilt klaar is, zijn dit herinneringen geworden. En zo ontstaat een quilt waaraan met liefde en plezier is gewerkt. Waarbij tijdens het maken gelachen is, misschien ook gehuild. Maar vooral een dierbare quilt die ons doet terugdenken aan momenten die we zullen koesteren. 

 

 

When I read this, it might sound a little philosophical, but it does reflect a big part of what quilting means to me.

 

Wanneer ik dit nu terug lees lijkt het wel heel filosofisch maar om de één of andere reden past het volledig bij mijn gevoel bij het quilten.

 

 

Of course, it's nice to know the meaning behind the name of a fabric collection, but of course it's much more important that the fabrics are liked and loved and they end up in many different quilts, because only then they will be a part of the memories we will create "tomorrow". I hope our EQP fabrics can be part of yours! :o)

 

Natuurlijk is het altijd leuk om het idee achter de naam van een collectie te kennen, maar uiteraard is het veel belangrijker dat de stoffen zelf aanspreken en in heel veel quilts verwerkt worden want alleen zo kunnen ze deel uitmaken van die herinneringen die "morgen" vastgelegd worden. Graag wil ik daar via mijn stoffen een heel klein steentje toe bijdragen :o)

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archive
Please reload

Search tags
Follow us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

EQP Textiles

Hemeldonk 6

2275 Gierle

Belgium

info@elliesquiltplace.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2017 by EQP Textiles