International Quiltfestival Wilwerwiltz

June 11, 2018

 

About 1.5 year ago I had a booth at the Open Door Days at Marylène (Atelier Patchwork & Point Compté). Unfortunately I couldn't be present on the last day, but I left my quilts and patterns there to pick them up a week later.

 

Anderhalf jaar geleden had ik een stand tijdens de Open Dagen bij Marylène (Atelier Patchwork & Point Compté). De laatste dag kon ik er helaas niet bij zijn, maar ik liet de quilts en patronen achter om ze het volgende weekend op te halen.

 

  

A week later, just before I wanted to put my antique suitcase in my car, someone  stopped me, curiously opened it and looked at the quilts inside. That lady turned out to be Antoinette, one of the organizers of the International Quiltfestival in Wilwerwiltz inLuxemburg. She loved our quilts and invited us to exhibit them at the festival.

 

Een week later, net voor ik de antieke koffer in mijn auto wilde zetten, keek iemand nieuwsgierig naar de inhoud. Die dame bleek Antoinette te zijn, één van de organisatrices van het International Quiltfestival in Wilwerwiltz, luxemburg. Ze was heel enthousiast over onze quilts en nodigde ons uit om ze tentoon te stellen tijdens het festival.

 

  

So a couple of weeks ago we left for Wilwerwiltz! The car was almost too small, because we needed to bring not only the 13 carefully selected quilts, but also a lot of other stuff that you wouldn't immediately think about bringing to an exhbition but that are also necessery.

 

Enkele weken geleden vertrokken we dus naar Wilwerwiltz! De auto was bijna te klein, want niet alleen de 13 zorgvuldig geselecteerde quilts, maar ook een heleboel andere dingen waar je in eerste instantie niet aan denkt, maar die wel heel belangrijk zijn, moesten mee.

 

 

And what do you do when you're in the car, on your way to your first, big exhibition? Of course, finish that last quilt that you absolutely want to show to the people. Speaking about very last minute! :o)

From her own special place Angelina kept a close eye on everything I was doing.

 

En wat doe je in de auto, op weg naar je eerste, echt grote tentoonstelling? Uiteraard heel last minute die ene quilt afwerken die je absoluut wil ophangen! :o)

Vanuit haar eigen zitje hield Angelina een oogje in het zeil.

 

 

Our exhibition took place in Bert's barn (one of the locals that kindly lend his barn for the festival). A wonderful location, but without quilts still a little bit cold and dull, so we started to hang them immediately!

 

Onze expositie was voorzien in de schuur van Bert (één van de locals die zijn schuur ter beschikking stelt van het festival). Een prachtige locatie, maar zonder quilts nog wat saai, dus snel aan de slag!

 

 

A bit to the left,... a bit more to the right,... yes, perfect!

 

Een beetje naar links,... een beetje meer naar rechts,.... ja, zo hangt hij goed!

 

 

A couple of hours later all quilts found a place on the wall. Well, all..., almost all, because the last stitches on the Carousel were made around 11.30h in the evening! I said it was last minute....

 

Een paar uur later hing alles op. Nou ja, alles..., bijna alles want aan de Carousel werden de laatste steekjes 's avonds om 11.30u gezet! Ik zei toch dat het last minute was...

 

 

Thursday morning at 10.00, the first visitors were already waiting at the barn door to enter. It became nice and crowded, all 4 days. Especially on Saturday when I saw 4 busses from Belgium passing byI At that moment I knew that the peace and quiet in my barn, in the town of Wilwerwiltz and in the entire region was over:o)

 

Donderdagochtend, al voor 10 uur, stonden de eerste bezoekers voor de schuurdeur te wachten om binnen te mogen. Het werd een gezellige drukte, 4 dagen lang. Vooral toen ik op zaterdag 4 Belgische bussen zag toekomen, wist ik dat de rust in Bert zijn schuur, en bij uitbreiding in heel Wilwerwiltz en omgeving, ver te zoeken zou zijn :o)

 

During the preparation of the exhibition we cut some fabric kits, exclusively for this occasion, but luckily we also brought all the bolts, because after less than 1 hour the kits were sold out... and Philippe had to go 'backstage' to cut new.  They were sold quicker than he could cut them!

 

We hadden voor de gelegenheid enkele stofpakketjes gesneden, maar gelukkig hadden we alle stoffen ook op volle rol mee, want al na een uur werd Philippe achter de schermen gestuurd om nieuwe pakketjes te snijden, omdat de eerste al allemaal weg waren! Ze gingen zelfs sneller buiten dan hij kon snijden!

 

 

On the language front, Luxembourg really looks like the center of Western Europe. The visitors came from all neighbouring countries. Dutch, French, German, English and even a little bit of Luxembourgish... After 4 days I mixed it all up, sometimes I even used 3 different languages in 1 sentence :o)

 

Luxemburg is op taalvlak echt het middelpunt van West-Europa. De bezoekers kwamen uit alle buurlanden en alle windrichtingen. Nederlands, Frans, Duits, Engels en zelfs een beetje Luxemburgs,... Na 4 dagen sprak ik alles door elkaar, soms letterlijk 3 verschillende talen in 1 zin :o)

 

 

We laughed and chatted a lot with all the quilt enthousiasts and I learned something new: posing for pictures:o) It were 4 wonderful days!

 

We hebben veel gelachen, gebabbeld en ik leerde iets nieuws: poseren voor de foto. Het waren 4 geweldige dagen!

 

 

I want to thank the organisation (a group of lovely volunteers who manage to organise this wonderful event every 2 years), Bert and his wife for providing the barn for our exposition and of course all the visitors for the sweet comments! 

Hope to see you again in 2 years!

 

Ik wil nogmaals de organisatie bedanken (een groep lieve vrijwilligsters die elke 2 jaar op een super manier een fantastisch evenement neerzetten!), evenals Bert en zijn vrouw voor het ter beschikking stellen van de schuur en natuurlijk alle bezoekers voor de mega positieve reacties!

Wie weet tot over 2 jaar!

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archive
Please reload

Search tags
Follow us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

EQP Textiles

Hemeldonk 6

2275 Gierle

Belgium

info@elliesquiltplace.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2017 by EQP Textiles